Výmena dreva

PDF Tlačiť E-mail    

Spoločnosť staredrevo-výkup.sk ponúka možnosť výmeny starých dosiek a trámov za nové rezivo. V prípade záujmu zo strany majiteľa starého dreva a v závislosti od kvality starého dreva  sa dohodne výmenny pomer dreva (napr. za 1m³ starého dreva 1,2m³ nového dreva). V dohodnutom termíne výmeny dreva tím pracovníkov dopraví na určené miesto nové rezivo a umiestni ho na miesto dohodnuté s majiteľom starého dreva. Následne sa naloží staré drevo a odváža sa. Spoločnosť staredrevo-výkup.sk na výmenu používa rezivo 1. kvalitatívnej triedy.

Spoločnosť staredrevo-výkup.sk taktiež ponúka výmenu opláštenia objektov (humná, stodoly, senníky a pod.), ktoré majiteľ plánuje využiť aj dobudúcna. Všetky práce spojené s demontážou a montážou vykonáva tím našich skúsených pracovníkov. Práce sa vykonávajú postupne. To znamená, že pracovníci demontujú opláštenie v takom rozsahu, aby nové opláštenie alikovali v ten istý deň. Pracovníci dbajú na to, aby objekt neostal bez krytia plášťa viac ako je potrebné. Demontáž a montáž opláštenia trvá v rozmedzí jedného až dvoch dní (v závislosti od charakteru objektu). V prípade, že pracovníci zistia narušenie konštrukcie (nepevné spoje konštrukcie, zlomené časti konštrukcie, prachnivé trámy a pod.), ktoré by bolo prekážkou kvalitnej montáži nového opláštenia, informujú o tom majiteľa. V rámci možností a v súčinnosti s majiteľom túto prekážku odstránia. Za túto prácu, nad rámec činností súvisiacich s výmenou opláštenia objektu, si firma neúčtuje žiadne prostriedky.

Po dohode s majiteľom objektu je možná výmena opláštenia týmito spôsobmi:

  DEMONTÁŽ OPLÁŠTENIA VYKONÁVA MONTÁŽ NOVÉHO OPLÁŠTENIA VYKONÁVA FIRMA DOPLÁCA
A
staredrevo-výkup staredrevo-výkup podľa kvality dreva
B
staredrevo-výkup majiteľ objektu áno
C
majiteľ objektu majiteľ objektu áno


Demontáž a opätovná montáž opláštenia objektu zdarma !!!